Beheer

Wilt u de zorg en werkzaamheden van de verhuur van uw woning volledig uit handen genomen hebben? Dat kan door het beheer van uw woning volledig door ons te laten verzorgen.

Wij onderhouden intensief en persoonlijk contact met onze huurders. Stones Housing fungeert voor huurder en verhuurder te allen tijde als vast aanspreekpunt. Zodra er klachten komen van huurders dan kunnen zij de klachten bij ons neerleggen. Wij behandelen deze klachten op zorgvuldige wijze en proberen deze in overleg met de verhuurder op een snelle en goede manier af te handelen.

Mogelijkheden van beheer:

 • Incasseren, administreren en transfereren van de huurpenningen
 • Alle activiteiten omtrent de incasso van huurpenningen bij wanbetalers, zoals het versturen van aanmaningen, het opvolgen daarvan en het eventueel uit handen geven aan een deurwaarderskantoor.
 • Het maandelijks overleggen van een financieel overzicht
 • Dossiervorming over het gehele verhuurverloop.
 • Oplevering en sleuteloverdracht van de woning
 • Begeleiding van de huurder ten aanzien van bijv. uitleg technische apparatuur, onderhoudscontracten, huisvuil e.d.
 • Het inspecteren van de woning bij verhuurmutaties
 • Het opmaken van een deugdelijk inspectierapport
 • Het onderhouden van alle contacten met huurder en verhuurder
 • Het co√∂rdineren van onderhoudsopdrachten bij eventuele mankementen of technische storingen.
 • Het verzorgen van een eindafrekening voor de energiekosten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.